01 Haziran 2015

ENERJİ SANTRALLERİNDE ISO 27001
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini zorunlu hale getirdi.

26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016’dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) Akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

100 MW ve üzeri kurulu güce sahip elektrik santralleri, kurumsal bilişim sistemi ve endüstriyel kontrol sistemleri kurarak kendilerini uzaktan izlenebilir hale getirmek zorunda.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği`nde bazı değişiklikler yaptı. Öncelikle Yönetmeliğin 4`üncü maddesinin birinci fıkrasına iki yeni tanım eklendi. Eklenen tanımlar şöyle:

- iii) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını,

- jjj) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,

Yeni eklenen tanımlarla ilgili olarak, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, OSB üretim lisansı sahipleri hariç, kurulu gücü 100MW ve üzerindeki geçici kabulü yapılmış bütün üretim tesisleri için, kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletme, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirme ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlama yükümlülüğü getirildi.

 

Enerji Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler, yani kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemleri kurma ve bunları akredite kuruluşlardan onaylatarak sürdürme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ilgili santral işletmecilerine 15 ay süre tanındı. Böylece, 100 MW ve üzeri güçteki elektrik santralleri 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uzaktan izlenebilir hale gelmiş olacak.

 

Teknikora Elektrik Santrali ISO 27001 Belgelendirmesi Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk sağlamanıza ve tesislerinizin güvenle çalışmasına yardımcı olur.

 

İster üretici, ister işletmeci olun, elektrik tesisatlarınızı ve enerji santrallerinizi ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanmalısınız. Elektrik tesisatı sertifikasyon hizmetlerimiz, geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygunluk sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca tesislerinizin güvenle çalışmasını sağlamak için güç kesintilerini önlemenize de yardımcı olabiliriz.

Dünya çapında lider bir elektrik santralleri test ve gözetim hizmeti sağlayıcısıyız. Sonuç olarak, başlıca tüm standartlar ve yönetmeliklere uygun akreditasyonlarla birlikte size uzmanlar, tecrübe ve teknolojiden oluşan benzersiz bir küresel ağ sunuyoruz. İşte bu yüzden, elektrik santrali belgelendirme hizmetlerimiz şunları yapmanıza yardımcı olabilir:

  • Elektrik santralinizin kaliteli, ekonomik, güvenli ve güvenilir olmasını sağlamanıza
  • Hukuki gereksinimler, uluslararası standartlar ve yerel kanuni gereksinimleri karşılamanıza
  • Elektrik santralinizi tasarımını doğrulamanıza ve bileşenlerin tasarım ve güvenlik kurallarını karşılamasını sağlamanıza
  • Elektrik santrali veya tesisinizin inşaat ve kurulumunu takip etmenize 
  • Önemli tüm onay kontrolleri ve devreye alma kontrollerini gerçekleştirmenize 
  • Tasarım testi ve malzeme analizi yoluyla inşaat hatalarını belirlemenize
  • Güç kesintileri ve kısa devrelere neden olabilecek durumları belirlemenize

Elektrik santrali belgelendirme hizmetimizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk sağlamanıza ve tesislerinizin güvenle çalışmasına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için hemen bize ulaşın.

 

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ


Bu haber : 3476 kez izlenmiştir
Bu sayfa : 1691537 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 1690646 kez ziyaret edilmiştir.

Aşağı İn Yukarı Çık
Bu sayfa : 1692615 kez ziyaret edilmiştir.